Sản phẩm
đông lạnh
Xoài
Xoài
Khóm
Khóm
Bắp hạt
Bắp hạt
Bắp non nguyên
Bắp non nguyên
Đu đủ
Đu đủ
Thanh long ruột trắng
Thanh long ruột trắng
Trái cây hỗn hợp
Trái cây hỗn hợp
Khóm que
Khóm que
Xoài que
Xoài que
Cơm dừa
Cơm dừa
Chôm chôm
Chôm chôm
Chuối
Chuối