Phát triển
kinh tế địa phương

West Food luôn gắn kết các hoạt động phát triển công ty với sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương và đất nước.

  1. Phát triển ngành trồng trọt rau quả

 

  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt rau quả thế giới vào các vùng nguyên liệu của West Food, góp phần phát triển ngành trồng trọt rau quả Việt Nam.  Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, tập huấn về kỹ thuật, công nghệ với bà con, giới thiệu đến người nông dân các bộ sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật tốt, không gây hại.

 

  • Tạo nguồn đầu ra vững chắc và đưa ra chính sách về thu mua nông sản đảm bảo quyền lợi của người nông dân với những cam kết về số lượng thu mua ổn định và mức giá thu mua cạnh tranh.

 

  1. Phát triển kinh tế tại địa phương

 

  • Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng tại địa phương.

 

  • Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương.

 

  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.