Thị trường
xuất khẩu

Sản phẩm WEST FOOD đã có mặt và được yêu thích ở nhiều khu vực, quốc gia và châu lục trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật, Úc, Hồng Kông, Singapore, châu Phi…

Đối tượng khách hàng của WEST FOOD phần lớn là những tập đoàn, nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm công nghiệp có quy mô lớn như ATALANTA (Mỹ), PORT ROYAL, ALASKO, NETRA, GEIMEX , ENTYCE FOOD INGREDIENTS, NATIONAL FOODS, KATAOKA, HF FOODS…