Tin ngành
ỨNG DỤNG TBKT TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP
Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Hữu Minh, Chủ nhiệm đề án cho biết, mục tiêu của dự án là giúp hộ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào SX, giảm chi phí, sử dụng giống mới, sạch bệnh trong canh tác, tạo ra sản phẩm sạch, tăng lợi...
Xem tiếp