Sản phẩm đông lạnh

21 Tháng Hai, 2019

Xoài cắt 1/8

Dạng sản phẩm: Xoài cắt 1/8 – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói 10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ […]
21 Tháng Hai, 2019

Xoài que

Dạng sản phẩm: Xoài que – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách […]
21 Tháng Hai, 2019

Vỏ Xoài

Dạng sản phẩm: Vỏ – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng […]
21 Tháng Hai, 2019

Xoài puree

Dạng sản phẩm: Puree – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng
21 Tháng Hai, 2019

Xoài cắt 1/2

Dạng sản phẩm: Xoài cắt 1/2 – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói 10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ […]
21 Tháng Hai, 2019

Xoài cắt 1/4

Dạng sản phẩm: Xoài cắt 1/4 – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói 10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ […]
21 Tháng Hai, 2019

Xoài cắt miếng

Dạng sản phẩm: Cắt khúc – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói 10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ RF) […]
21 Tháng Hai, 2019

Xoài cắt vuông

Dạng sản phẩm: Cắt vuông – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói 10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ RF) […]
21 Tháng Hai, 2019

Puree Thanh long

Dạng sản phẩm: Puree – Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên Đóng gói: Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng
//]]>